herb gminy Miedzyrzecz
Logo bip
Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

 

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196).

 

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych.

 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

 

Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się informacje o obiekcie (kwaterze agroturystycznej) oraz załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

-         Wzór wniosku

-         Opis obiektu

-         Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)

 

 

 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (pok. 103, ul. Rynek 7) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz – BGŻ S.A. o/Międzyrzecz

57 2030 0045 1110 0000 0129 8200

 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona
Wydział Sprawa Społecznych

Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1, pok. nr 103
tel. 95 742 69 80
tel. 95 742 69 73
Godziny urzędowania:                        

poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

 

Do pobrania:

Wzór wniosku

 

wydrukuj
strzalka
strzalka
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Facebook