Wydrukuj artykuł
Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz

„Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz”.

 

W dniu 22.10.2012 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 na zadanie: „Budowa boiska rekreacyjnego z oświetleniem i ogrodzeniem w miejscowości Kalsko - Gmina Międzyrzecz”.

 

W ramach projektu wykonano wielofunkcyjne boisko, które jest ogólnodostępne, składa się z boiska do piłki ręcznej, mini futbolu, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Pokryte sztuczną nawierzchnią, ogrodzone, oświetlone, zaopatrzone w sprzęt sportowy umożliwia całoroczne korzystanie przez wszystkich mieszkańców gminy.

 

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę poziomu życia oraz integrację mieszkańców wsi Kalsko, umożliwia mieszkańcom wspólne, rodzinne spędzanie wolnego czasu podczas zawodów sportowych oraz przy wzajemnej rywalizacji.

 

Całkowita wartosć projektu: 368 923,49 PLN

Koszty kwalifikowalne: 299 937,79 PLN

Kwota dofinansowania: 239 950,00 PLN (jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). 

 

wydrukuj