Wydrukuj artykuł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszanowo

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WYSZANOWO”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2005


Całkowita wartość inwestycji 1 162 050,12zł 
– w tym dofinansowanie ZPORR – 871 537,59 zł oraz z budżetu państwa 116 205,01 zł.

Inwestycja obejmowała:
- kanalizację grawitacyjną – 2061 mb,
- kanalizację tłoczną – 2412 mb,
- przepompownię ścieków – 1 szt.,
- przykanaliki – 1006 mb.


 

 

 

 

 

 

wydrukuj