Wydrukuj artykuł
Prosimy o wypełnienie ankiety
19.01.2016

W związku z realizacją projktu E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych w gminie Międzyrzecz. Ankieta składa się z 10 krótkich pytań i dostępna jest pod adresem:

http://www.ankietka.pl/ankieta/210328/ankieta-gmina-miedzyrzecz.html

 

wydrukuj