Wydrukuj artykuł
Ważne telefony
Nazwa Tel. alarmowy Tel. w Międzyrzeczu
Pogotowie Ratunkowe 999 742-82-81
Policja 997 742-60-11
Straż Pożarna 998 742-66-20

Nazwa Adres Telefon

Apteka  Urszula Szczerba
"Arnika"

 

ul. 30 Stycznia 51
ul. 30 Stycznia 80

 

95 742 25 40
95 742 15 38

"Aspirynka"
"Grodzka"

os. Centrum 3

ul. Zachodnia 8 a

95 741 25 38
95 741 60 48
"Medyk" ul. Chrobrego 3 95 741 11 37
 "Arnika 2" os. Kasztelańskie 18 95 741 10 98 
"Ratuszowa" ul. Rynek 2 95 741 29 77
 "Salus" ul. Chopina 5 a/1 95 741 10 79
Apteka ul. Poznańska 109  
Apteka Dbam o Zdrowie ul. Konstytucji 3 Maja 7 95 742 10 39
Biblioteka Publiczna os. Centrum 8 95 741 28 58
Dom Pomocy Społecznej ul. dra T.Podbielskiego 2 95 741 11 13
Gminny Zespół Oświaty ul. Wojska Polskiego 13 B 95 741 10 65
Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Przemysłowa 2 95 741 22 38
Klub Abstynenta "OAZA" ul. Spacerowa  
Klub Wojskowy ul. Świerczewskiego 26 95 741 25 73
Klub Seniora ul. Waszkiewicza 13   
Międzyrzeckie Stowarzyszenie "SZANSA" na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie ul. Staszica 9 95 741 24 31
Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Krótka 2 95 741 28 16
Muzeum w Międzyrzeczu ul. Podzamcze 1 95 741 25 67
Nadleśnictwo Międzyrzecz ul. Poznańska 38 95 741 23 66
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rejonowy Oddział w Międzyrzeczu ul. Reymonta 7 95 742 21 27
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13 B 95 741 27 28
Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin ul. Poznańska 22 95 741 22 03
Poczta Polska, Obwodowy Urząd Poczty ul. Świerczewskiego 16 95 741 26 11
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło w Międzyrzeczu os. Centrum 15 95 741 89 54
Polski Związek Niewidomych os. Centrum 8  
Polski Związek Wędkarski ul. Ściegiennego  
Polskie Koleje Państwowe, Dworzec Kolejowy pl. Powstańców Wlkp. 1 95 741 26 55
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 11  
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział "Ziemi Międzyrzeckiej"

ul. Rynek 9

http://miedzyrzecz.pttk.pl/
oziemiapttk@wp.pl

95 741 24 47
Powiatowa Komenda Policji w Międzyrzeczu ul. Świerczewskiego 42 95 742 60 11
95 742 60 00
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Międzyrzeczu ul. Fabryczna 1 95 742 66 21
95 742 66 20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna os. Centrum 16 A 95 741 22 27
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu pl. Powstańców Wlkp. 1 95 741 20 66
Prokuratura Rejonowa ul. Wojska Polskiego 13 95 741 27 85
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Pamiątkowa 20 95 741 22 76
Dworzec PKS pl. Powstańców Wlkp.  
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Poznańska 109 95 742 87 00
95 742 87 01
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 35 95 742 82 00
Sąd Rejonowy ul. Wojska Polskiego 1 95 741 23 95
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Konstytucji 3 Maja 60 95 741 24 59
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 95 742 84 10
Urząd Miejski ul. Rynek 1 95 741 69 30-31
Urząd Skarbowy ul. Rynek 3 95 741 20 01
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Insprktorat w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 95 741 25 60
Związek Inwalidów Wojennych RP ul. Waszkiewicza 13  
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ul. Wojska Polskiego 17  
Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Chrobrego 32 95 741 22 83
Związek Sybiraków ul. Waszkiewicza 13
wydrukuj